• Podzim 2018
  Konference Viktorina Kornela v Praze

  Mezinárodní Konference Viktorina Kornela v Praze navazuje na výročí 150 let od založení Spolku českých právníků Všehrd s cílem setkání se se spolky z domova i zahraničí

  k diskuzi a oslavě pozitivní role, které spolky hrají při utváření občanské společnosti okolo nich.

 • Podzim 2018
  Vítejte a bavte se

  Rádi bychom Vás přívítali v Praze na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde věříme, že s námi strávíte poučný i zábavný víkend.

  Konference VK se bude skládat z interaktivních diskuzí i doprovodného společenského a kulturního programu.

 • Podzim 2018
  Příhlašte svou účast

  Díky podpoře ze strany naších sponzorů a Univerzity Karlovy bude Konference Viktorina Kornela pořádána bez účastnických poplatků pro všechny účastníky.

  Napište nám se svým záměrem zúčastnit se Konference VK a s počtem členů Vaší delegace do 10. září 2018.

Konference Viktorina Kornela 2018

Informace o akci

Konference Viktorina Kornela bude pořádána v návaznosti na výročí 150 let od založení Spolku Českých právníků Všehrd. Spolek byl založen na Právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce 1868, po pádu Bachova absolutismu, hnán touhou po vzdělání v českém jazyce. Hlavním cílem Spolku bylo „povznesení vzdělanosti a kultury českého národa a zemí Koruny české v rámci Rakousko-Uherska“. Spolek odvozuje své jméno od významného otce české právní kultury, právníka z dob humanismu Viktorina Kornela ze Všehrd. Spolek Českých právníků Všehrd se od svého založení také extenzivně věnoval publikacím právních děl a svého časopisu Všehrd. Během okupace v Druhé světové válce a komunistické éry v letech 1948-1989 byly Spolkové aktivity zakázány a Spolek režimem rozpuštěn. Všehrd obnovil své aktivity v roce 1990 se stanoveným cílem navázat na kontinuitu a odkaz původního spolku.

Historie spolku Všehrd i mnoha dalších ukazuje důležitost, které tyto mají při podpoře nejen vzdělanosti, ale také sebevědomí národa a lidu tváří v tvář hrozbám jejich existenci. Jsou to právě tyto role a významy spolků, o kterých bychom chtěli v rámci Konference navázat diskuzi, sdílet s Vámi naši zkušenost a poslechnout si Vaši. 

Program Konference

Již brzy.

Přesný program, včetně vystupujících a témat jednotlivých debat bude aktualizován a zveřejněn během měsíce listopadu.

Partneři

Kontakt

Kontaktujte nás – conference@vsehrd.czNáměstí Curieových 7
116 40 Praha 1
Česká republika


facebook instagram

Jak přihlásit účast na Konferenci Viktorina Kornela v Praze 2018?

Napište nám prostřednictvím formuláře níže nebo nám zašlete e-mail na conference@vsehrd.cz s Vaším jménem (případně jménem Vašeho spolku) a s počtem členů Vaší delegace do 10. září 2018.